Rebus anagramowy

Odgadnięty na podstawie ilustracji wyraz (lub wyrazy) należy przed wpisaniem do diagramu zanagramować.

Przykład

Po odgadnięciu znaczeń obrazków, należy tak poprzestawiać litery pierwszego członu (rozpoczynając od litery G ), aby otrzymać początek rozwiązania, którego dokończenie układamy z liter członu drugiego.
Powyższa treść została udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 276

Trudność zadań

Autorzy zadań

Rodzaje zadań