Kombinatka

"Kombinatka" to ogólna nazwa zadań o złożonych zasadach i wieloetapowym sposobie rozwiązywania, najczęściej będących połączeniem innych form szaradziarskich, np. rebusu, logoryfu i krzyżówki. Sposób rozwiązywania danej kombinatki może być różnoraki, jest on zawsze objaśniony przy zadaniu.

Przykład

Po rozwiązaniu krzyżówki trzeba samemu wybrać z niej trzy hasła poziome i po zanagramowaniu wpisać je poziomo do diagramu jolki (miejsce wpisania do odgadnięcia). Jolkę należy uzupełnić wyrazami pionowymi, odgadniętymi na podstawie podanych w przypadkowej kolejności określeń. Po prawidłowym wypełnieniu obu diagramów, pod jolką ukaże się hasło.
Powyższa treść została udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 32

Trudność zadań

Autorzy zadań

Rodzaje zadań