Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Namioty i drzewa

Przykład

Drzewa i namioty to zadanie logiczne, w którym każdemu drzewu umieszczonemu w diagramie należy przyporządkować jeden namiot. Każde pole z drzewem musi być połączone bokiem z polem, w którym znajduje się jego namiot. Położenie namiotu w stosunku do innych drzew nie ma znaczenia. Znaczenie ma natomiast wzajemne położenie namiotów: pola z namiotami nie mogą być połączone ani bokami, ani rogami. Cyfry nad diagramem określają liczbę namiotów znajdujących się w danej kolumnie, a cyfry z boku diagramu – ile jest namiotów w danym rzędzie. Namioty zbędne należy „wykasować” przy użyciu spacji lub kwadracika nad diagramem. Namioty przyporządkowane poszczególnym drzewom „poprawiamy” literą A.
Przed zakończeniem należy sprawdzić czy diagram jest wypełniony w 100%.
Autor zadania: jomitoka. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 135

Trudność zadań

Autorzy zadań

Kolekcje

Spis treści