Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Krzyżówka wiązana

Do krzyżówki wiązanej wpisujemy nie pojedyncze słowa, a tylko zbitki dwóch słow "związane" wspólnymi literami. Każde określenie w krzyżówce wiązanej składa się z dwóch członów, każde dla każdego ze słów, które należy "związać".

Przykład

Do każdego wiersza i każdej kolumny należy wpisać po dwa hasła. Końcowe litery słowa poprzedzającego są jednocześnie pierwszymi literami słowa następnego. Wyrazy te łączą się ze sobą co najmniej dwiema literami. Podano opisy wyrazów poziomych, są one oddzielone od siebie gwiazdkami. Należy również odtworzyć wyrazy pionowe korzystając z podanych pod diagramem liter. Części wspólne obu wyrazów w każdej kolumnie zostały zaznaczone kolorem. Każdą użytą literę należy zaznaczyć "X" (x jak Xawery), w ten sposób będzie wiadomo, które litery zostały jeszcze do wykorzystania. Wszystkie wyrazy pionowe to rzeczowniki pospolite w liczbie pojedynczej występujące w Słowniku Języka Polskiego PWN (sjp.pwn.pl)
Uwaga:
Sprawdzić 100 % wypełnienie diagramu (w tym również zaznaczenie wszystkich liter pod diagramem znakiem "X").
Autor zadania: jastar54. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 61

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści