Krzyżówka wstęga słów

Wszystkie wyrazy krzyżówki zostały zapisane jednym ciągiem, z pominięciem spacji. Miejsce wpisu poszczególnych słów należy ustalić samemu.

Przykład

Wszystkie wyrazy krzyżówki zostały zapisane jednym ciągiem, z pominięciem spacji. Miejsce wpisu poszczególnych słów należy ustalić samemu. Wykreskowane litery, czytane kolejno utworzą rozwiązanie – przysłowie, które należy wpisać PIONAMI w kratownicy obok diagramu. Ponadto w kolorowym rzędzie powstanie dodatkowe słowo. W diagramie zostały zaznaczone wszystkie litery „J”.
Powyższa treść została udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 24

Trudność zadań

Autorzy zadań

Rodzaje zadań