Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Krzyżówka skreślanka

Z każdego określenia należy usunąć kilka liter, by bez przestawiania pozostałych otrzymać słowo do wpisania do diagramu. Otrzymane słowo musi być rzeczownikiem pospolitym w mianowniku, występującym w Słowniku Języka Polskiego PWN. Liczba mnoga dopuszczalna jedynie w przypadku gdy struktura diagramu nie pozwala na użycie liczby pojedynczej.

Przykład

Do dolnej kratownicy, w pola z kropką, należy wpisać znaczenie obrazka. Litery te zostaną przeniesione na właściwe miejsca w diagramie.
Zamiast określeń podano wyrazy, z których należy wykreślić niektóre litery tak, by pozostałe, czytane kolejno, utworzyły słowo wpisywane do diagramu. Po prawidłowym wypełnieniu diagramu w dolnej kratownicy odczytamy hasło-rozwiązanie.
Wszystkie wyrazy w zadaniu to rzeczowniki pospolite w mianowniku (jeden w l.mn.).
Autor zadania: ankor11. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 116

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści