Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Jolka A-Ż

Jolka A-Ż (lub A-Z) to wariant Jolki, w której każdy odgadywany wyraz zaczyna się inną, ujawnioną literą alfabetu. Zazwyczaj ujawniane jest także miejsce wpisania w diagramie liter A i Ż (lub Z).

Przykład

Litera poprzedzająca określenie jest pierwszą literą odgadywanego słowa.

ZNACZENIE WYRAZÓW:

A. pełzający pierwotniak * B. władca much * C. przedmiot badań sinologii * D. z szablami i lochami * E. słodki suwak * F. szmal, kasa * G. okulary na stoku * H. sknera u Moliera * I. kierowanie się wiarą, intuicją * J. kuzynka świerka * K. umowny warunek * L. zwisa taternikowi * Ł. ubranie nędzarza * M. niewiasta z Parnasu * N. nadanie obywatelstwa cudzoziemcowi * O. ikonoklazm * P. zasiadacz sejmowy * R. dawny model Fiata * S. prawy dopływ Wisły * T. słownik obejmujący całe słownictwo jakiegoś języka * U. pompa * W. doświadczyli go Henoch i Eliasz * Z. uciekinier * Ż. miasto powiatowe w woj. lubuskim
Autor zadania: Dick. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 59

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści