Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Kastalia

Odmiana szarady, w której, jak w szaradzie klasycznej, hasło - rozwiązanie zostało podzielone na sylaby. Z sylab tych (każda musi być użyta przynajmniej dwa razy) ułożono wyrazy, które następnie zostały zaszyfrowane pod postacią przysłówków wskazujących (sprawdzianów): TA, TEN, TO, TE, TEJ, TEGO, itp. Przysłówki użyte są w takiej samej formie gramatycznej, jak zaszyfrowane wyrazy. Przysłówek TAM szyfruje nieodmienne części mowy, np. TA - szarada, TEN - kalambur, TE - zadania, TAM - rozwiązałem. Kolejność sylab hasła - rozwiązania wskazują liczby umieszczone przed danym wierszem, zawierającym sprawdzian-przysłówek. Użycie sylaby w sprawdzianie-przysłówku wspak wskazane jest przez wydrukowanie jej numeru liczbą rzymską.

Przykład

Za dwadzieścia parę lat...

2 - 1 Elektorat PiS w wyborach TAM Donalda,
2 - 3 Jaś Małgosi TAM nareszcie: Czas poszumieć,
3 - 4 Bardzo tania będzie z TEGO czekolada,
1 - 4 Jakaś TA myśl znów zaświta mi w rozumie.
2 - 1 Elektorat PiS w wyborach TAM Donalda, 2 – PO 1 – PRZE
2 - 3 Jaś Małgosi TAM nareszcie: Czas poszumieć, 2 – PO 3 – WIE
3 - 4 Bardzo tania będzie z TEGO czekolada, 3 – WIE 4 – DNIA
1 - 4 Jakaś TA myśl znów zaświta mi w rozumie. 1 – PRZE 4 – DNIA

Otrzymujemy rozwiązanie 1 – PRZE 2 – PO 3 – WIE 4 – DNIA: PRZEPOWIEDNIA
Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 1

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści