Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Ariada

Ariada to rodzaj szarady wierszowanej, w której zadaniem rozwiązującego jest ułożenie rozwiązania z sylab zawartych w treści wiersza. Na marginesie utworu podane są cyfry, opisujące które sylaby znajdują się w danym wierszu. Przykładowo, zapis "2, 5, 5" na marginesie oznacza, że w danym wersie znajduje się druga sylaba rozwiązania, oraz dwukrotnie sylaba piąta.
Pierwsza ariada pojawiła się w roku 1936, ułożona przez Arkadiusza Droskiego ( Rozrywka 12/1936). Nazwa zadania jest zbitką imienia autora i słowa "szarada".

Przykład

Rozwiązaniem ariady jest trzynastosylabowe hasło. Sylaby hasła ukryte są w tekście przynajmniej dwukrotnie. Liczby na marginesie wskazują wersy, w których należy szukać powtarzających się sylab. Po ich odnalezieniu należy ułożyć je w odpowiedniej kolejności.
Układ 2, 7, 6, 6 mówi, że w tym wersie pierwsza w kolejności występuje druga sylaba hasła, po niej siódma i potem dwa razy szósta.
UWAGA! Kratki w które wpisujemy hasło, nie są podzielone na wyrazy. Hasło wpisujemy ciągiem.
Autor zadania: zyga28. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 17

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści