Ariada

Ariada to rodzaj szarady wierszowanej, w której zadaniem rozwiązującego jest ułożenie rozwiązania z sylab zawartych w treści wiersza. Na marginesie utworu podane są cyfry, opisujące które sylaby znajdują się w danym wierszu. Przykładowo, zapis "2, 5, 5" na marginesie oznacza, że w danym wersie znajduje się druga sylaba rozwiązania, oraz dwukrotnie sylaba piąta.
Pierwsza ariada pojawiła się w roku 1936, ułożona przez Arkadiusza Droskiego ( Rozrywka 12/1936). Nazwa zadania jest zbitką imienia autora i słowa "szarada".

Przykład

Rozwiązaniem ariady jest trzynastosylabowe hasło. Sylaby hasła ukryte są w tekście przynajmniej dwukrotnie. Liczby na marginesie wskazują wersy, w których należy szukać powtarzających się sylab. Po ich odnalezieniu należy ułożyć je w odpowiedniej kolejności.
Układ 2, 7, 6, 6 mówi, że w tym wersie pierwsza w kolejności występuje druga sylaba hasła, po niej siódma i potem dwa razy szósta.
UWAGA! Kratki w które wpisujemy hasło, nie są podzielone na wyrazy. Hasło wpisujemy ciągiem.
Powyższa treść została udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 7

Trudność zadań

Autorzy zadań

Rodzaje zadań