Krzyżówka logiczna

Diagram należy uzupełnić podanymi literami, tworząc poprawną krzyżówkę. Nie wolno używać nazw własnych. W każdym z wierszy diagramu, wszystkie występujące w nim litery zostały zebrane razem i wypisane w porządku alfabetycznym jako określenie pierwszego z wyrazów (o ile taki istnieje). Podobnie uczyniono z kolumnami.

Przykład

Powyższa treść została udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 110

Trudność zadań

Autorzy zadań

Kolekcje

Rodzaje zadań