Rebus pętelkowy

Strzałki na diagramie przedstawiają kolejność wpisywania odgadniętych członów rebusu. Strzałki te tworzą "pętle" (co oznacza że niektóre człony wpisujemy więcej niż raz), stąd nazwa rodzaju zadania.

Przykład

Sposób rozwiązania przedstawiono na schemacie.

Pierwsze litery wyrazów rozwiązania: Z.N.K.O.N.
Powyższa treść została udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 1

Trudność zadań

Autorzy zadań

Rodzaje zadań