Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Jolka wiązana

Jolka wiązana to jolkowy wariant krzyżówki wiązanej. Odgadywane wyrazy, przed wpisaniem do diagramu, należy połączyć literami (koniec jednego wyrazu z początkiem innego) - jak w krzyżówce wiązanej. Miejsce wpisywania wyrazów jest do ustalenia przez rozwiązującego - jak w jolce.

Przykład

Do diagramu należy wpisać wyrazy kojarzące się z trzema podanymi. Do każdego wiersza i każdej kolumny należy wpisać po dwa wyrazy, przy czym jeden z nich wpisujemy wprost, a drugi wspak (kolorem zaznaczono miejsca wpisu pierwszych liter). Wszystkie pary wyrazów wiążą się ze sobą co najmniej jedną literą. Kolejność określeń przypadkowa, miejsce wpisywania wyrazów - do odgadnięcia. W diagramie ujawniono wszystkie litery „L”. Po prawidłowym rozwiązaniu zadania pod diagramem pojawi się hasło.

Określenia haseł

* niewiasta, samolot, czapka
* król, faworyta, Walewska
* mocz, nocnik, nerki
* kartka, proces, internet
* białko, Afrodyta, piwo
* uroda, magia, zaklęcie
* seria, album, kolekcjoner
* flaga, okręt, Ukraina
* staw, klaps, klęcznik
* mogiła, kopiec, neolit
* droga, tok, Królewski
* przykrość, przeszkoda, F1 .
Autor zadania: ankor11. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 243

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści