Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Krzyżówka metagramowa

Krzyżówka, w której w każdym odgadniętym wyrazie należy przed wpisaniem do diagramu zamienić literę, otrzymując inny wyraz.

Przykład

W każdym odgadniętym słowie należy zmienić jedną z liter na inną - ujawnioną w diagramie, tworząc (bez przestawiania liter) nowy wyraz wpisywany do diagramu . Miejsce wpisywania słów - do odgadnięcia. Dla przykładu: gdyby odgadniętym hasłem był wyraz KOLEKCJA, do diagramu należałoby wpisać KOREKCJA, oczywiście o ile w wyrazie 8-literowym byłaby ujawniona trzecia litera R. Wszystkie wyrazy to rzeczowniki pospolite. Liczba mnoga dopuszczalna.

Objaśnienia wyrazów w kolejności przypadkowej:
bierze udział w derbach * chociaż bywa winny kary nie ponosi * kierowany przez ministra * klimat panujący w restauracji * kruszący materiał wybuchowy * łódź Arkadiusza? * mechanizm powstały z krwi * modniś, elegant * ostry wiraż * palma betelowa * poprawa wizerunku * przeraźliwie rozdziera ciszę * raszpla * szata adwokata * ukryty w wodzie * w niej slajd * wytwórnia tarcicy
Autor zadania: jastar54. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 49

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści