Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Saperzy

Zadanie logiczne polegające na rozmieszczeniu określonej liczby grup saperów przy rozrzuconych w diagramie minach. Należy przy tym oczywiście spełnić wszystkie warunki zawarte w opisie.

Przykład

Zadanie polega na rozmieszczeniu w diagramie sześciu saperów, pogrupowanych w trzy zespoły, w taki sposób, by spełnione były następujące warunki:
1. Saperzy pogrupowani są w zespoły dwuosobowe. Jeden saper to jedno pole, a dwóch saperów to dwa pola. Zespół saperów to prostokąt składający się z dwóch pól, który w diagramie można umieścić w pionie lub poziomie.
2. Przy każdej minie znajduje się dwóch (i tylko dwóch) saperów (niekoniecznie z jednego zespołu).
3. Pole, na którym znajduje się saper, musi przylegać do miny bokiem lub narożnikiem.
4. Zespół saperów nie może stykać się z innym zespołem nawet narożnikiem.
5. Nie można rozdzielać zespołu saperów.
6. Saperzy mogą być "wspólni" dla dwóch lub więcej min.

Każdy saper ma przy sobie flagę, więc pole z saperem oznaczamy literą F, a pola puste – spacją lub kwadracikiem znad diagramu. Konieczne jest zaznaczenie kolorem wszystkich pól pustych, oraz oczywiście wszystkich saperów (F). Przed zakończeniem należy sprawdzić, czy diagram wypełniony jest w 100%.
Autor zadania: ankor11. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 53

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści