Encyklopedia zadań szaradziarskich

Encyklopedia zadań szaradziarskich

W tej sekcji prezentujemy rodzaje zadań, jakie można znaleźć w naszym serwisie.

Kwadrat czterokierunkowy

Łamigłówka logiczna.
Do diagramu należy wpisać cyfry od 1 do "n" w taki sposób, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się jedna z nich. Strzałki przy cyfrach informują, w którym kierunku należy wpisać cyfrę do jednej z trzech najbliższych kratek. Niektóre cyfry są już na właściwych miejscach.

Przykład

Do diagramu należy wpisać cyfry od 1 do 5 w taki sposób, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się jedna z nich. Strzałki przy cyfrach informują, w którym kierunku należy wpisać cyfrę do jednej z trzech najbliższych kratek. Niektóre cyfry są już na właściwych miejscach.
Autor zadania: Robert0908. Powyższa treść jest udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 138

Trudność zadań

Autorzy zadań

Spis treści