Szyfrolog

Kombinacja szyfrogramu z logogryfem.

Przykład

Określenia wyrazów górnego diagramu podano w formie obrazków. Po uzupełnieniu górnego diagramu należy przenieść wszystkie litery do diagramu dolnego zgodnie z numeracją, a następnie uzupełnić go dwiema literami w każdym rzędzie, w ten sposób aby powstały nowe 7-literowe słowa. Dopisane litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie. Określenia wyrazów 7-literowych podano pod diagramem w zmienionej kolejności.
Powyższa treść została udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0

Statystyki

Liczba opublikowanych zadań: 29

Trudność zadań

Autorzy zadań

Rodzaje zadań