Labirynty

Labirynty

Rozwiązanie krzyżówki-labiryntu polega na znalezieniu prawidłowej ścieżki wpisania wyrazu. Pierwszą literę należy umieścić w polu oznaczonym strzałką, potem już dowolnie: w prawo, lewo, w dół lub w górę, a po drodze zwroty, czyli kierunek i droga wpisywania do odgadnięcia. Na końcu każdego objaśnienia podano w nawiasach liczbę liter, jaką zawiera dany wyraz. Wpisywany wyraz nie może się zapętlać, czyli mieć z samym sobą wspólną literę (z innymi wyrazami jak najbardziej).
14 krzyżówek · od · punkty: 122 · autor:  
 • 7
  18
 • 8
  19
 • 8
  20
 • 9
  14
 • 9
  18
 • 9
  16
 • 10
  19
 • 10
  19
 • 10
  16
 • 10
  22
 • 9
  25

Najlepsi