Labirynty

Labirynty (strona 2/2)

Rozwiązanie krzyżówki-labiryntu polega na znalezieniu prawidłowej ścieżki wpisania wyrazu. Pierwszą literę należy umieścić w polu oznaczonym strzałką, potem już dowolnie: w prawo, lewo, w dół lub w górę, a po drodze zwroty, czyli kierunek i droga wpisywania do odgadnięcia. Na końcu każdego objaśnienia podano w nawiasach liczbę liter, jaką zawiera dany wyraz. Wpisywany wyraz nie może się zapętlać, czyli mieć z samym sobą wspólną literę (z innymi wyrazami jak najbardziej).
14 krzyżówek · od · punkty: 122 · autor:  
  • 8
    29
  • 8
    27
  • 7
    31

Najlepsi