Słownik Określeń Krzyżówkowych

zajęcie obszaru innego państwa

TrudnośćAutor
ANEKSJA★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
PLANrysunek obszaru w skali★★★
ZONAczęść większego obszaru★★★
ZONAz obszaru wydzielona★★★
ZONAczęść obszaru; strefa★★★
AKWENczęść obszaru wód morskich★★★
AKWENczęść obszaru wodnego★★★
POŁAĆczęść jakiegoś obszaru; szmat w krzyżówce Panorama dnia 2019-03-03★★★
POŁAĆduża część jakiegoś obszaru★★★★
PODBÓJopanowanie jakiegoś obszaru★★★
ANEKSJAzajęcie obszaru innego państwa w krzyżówce Panorama dnia 2014-02-24★★
ANEKSJAwłączenie siłą części innego państwa★★★
ENKLAWAterytorium państwa otoczone przez terytorium innego państwa★★★★bachaku1
APELACJAgwarancja pochodzenia wina z wyznaczonego obszaru★★★★★Mirasisko
EKSKLAWAczęść państwa położona w oddzieleniu od głównego obszaru w krzyżówce Klasyka 22★★★★★kolor40
INGRESJAzalanie niewielkiego obszaru lądu przez morze★★★★★bachaku1
OKUPACJAzajęcie państwa przez inny kraj w krzyżówce Panorama dnia 2012-12-07★★dusia_str
SPŁACHEĆdawn. fragment jakiegoś obszaru, jakiejś płaszczyzny★★★★roberth17
ALLOCHTONosoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru★★★★bachaku1
PARCELACJApodział większego obszaru gruntów na mniejsze★★★bachaku1
FIZJOGRAFIAcharakterystyka warunków naturalnych danego obszaru★★★★★sylwek
TURYSTYKAzajęcie obieżyświata w krzyżówce Panorama dnia 2015-07-06★★monimoni
GRABIENIEzajęcie ogrodnika lub bandyty w krzyżówce Panorama dnia 2012-01-07★★Szefowa
?chłodny deser