Słownik Określeń Krzyżówkowych

charakterystyka warunków naturalnych danego obszaru

TrudnośćAutor
FIZJOGRAFIA★★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GRYSkruszywo z kamieni naturalnych★★★
PLANrysunek obszaru w skali★★★
ZONAczęść większego obszaru★★★
OLEINAżółta ciecz, składnik olejów naturalnych★★★★mariola1958
PODBÓJopanowanie jakiegoś obszaru★★★
ZASOBYzłoża bogactw naturalnych★★★
ANEKSJAzajęcie obszaru innego państwa★★
CERAMIKwyrabia przedmioty z glin naturalnych★★★
HABITATzespół warunków środowiskowych, niezbędnych do życia danej populacji★★★★★BaJo
ALLOCHTONosoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru★★★★bachaku1
ERGONOMIAnauka zajmująca się badaniem warunków pracy★★★bachaku1
RAFINACJAproces oczyszczania i uszlachetniania substancji naturalnych★★★bachaku1
ASENIZACJAprzest. poprawa warunków zdrowotnych w skupiskach ludzkich★★★★eliza
EGALITARYZMpogląd uznający zasadę całkowitej równości warunków życia oraz praw ludzi★★★Jag
METEOROPATAosoba wrażliwa na zmiany warunków atmosferycznych★★★bachaku1
EKSPLOATACJAwykorzystywanie np. bogactw naturalnych★★bachaku1
ADAPTACYJNOŚĆzdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków★★★eliza
AKLIMATYZOWANIEprzystosowanie się do nowych warunków środowiska★★draakhan
ANTROPOTECHNIKAnauka zajmująca się badaniem warunków pracy★★★★★draakhan
RENATURALIZACJAprzywrócenie cech naturalnych★★★eliza
OPIScharakterystyka w "chłopisku"★★★
OPIScharakterystyka zjawiska★★★
?kotwica