Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru

TrudnośćAutor
ALLOCHTON★★★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
PLANrysunek obszaru w skali★★★
ZONAczęść większego obszaru★★★
ZONAz obszaru wydzielona★★★
ZONAczęść obszaru; strefa★★★
AKWENczęść obszaru wód morskich★★★
AKWENczęść obszaru wodnego★★★
ARTELnie kołchoz i nie sowchoz★★★★★kangoor
POŁAĆczęść jakiegoś obszaru; szmat w krzyżówce Panorama dnia 2019-03-03★★★
POŁAĆduża część jakiegoś obszaru★★★★
NIZINAnie wyżyna, i nie góry★★★
PODBÓJopanowanie jakiegoś obszaru★★★
UKŁADYponoć na nie nie ma rady★★★
ANEKSJAzajęcie obszaru innego państwa w krzyżówce Panorama dnia 2014-02-24★★
ALOCHTONczłowiek nienależący do rdzennej ludności★★★★★eliza
EKSKLAWAczęść państwa położona w oddzieleniu od głównego obszaru w krzyżówce Klasyka 22★★★★★kolor40
GANGSTERosoba należąca do gangu★★★
SPŁACHEĆdawn. fragment jakiegoś obszaru, jakiejś płaszczyzny★★★★roberth17
ALLOCHTONosoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru★★★★bachaku1
FIZJOGRAFIAcharakterystyka warunków naturalnych danego obszaru★★★★★sylwek
ANEMOKLINOGRAFprzyrząd do zapisu kąta nachylenia wiatru do poziomu★★★★mariola1958
ZEROosoba nic nie znacząca★★★
CUDZOZIEMIECosoba nie posiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa★★★bachaku1
?Świder chirurga