Słownik Określeń Krzyżówkowych

dawn. fragment jakiegoś obszaru, jakiejś płaszczyzny

TrudnośćAutor
SPŁACHEĆ★★★★roberth17
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KŁADfigura na rzutni powstała przez obrót płaszczyzny figury dokoła krawędzi przecięcia się tej płaszczyzny z rzutnią★★★★★eliza
OKAPprzedłużenie płaszczyzny dachowej★★★
PLANrysunek obszaru w skali★★★
SPADnachylenie płaszczyzny★★★
UKOSpochylenie płaszczyzny★★★
ZONAczęść większego obszaru★★★
AKWENczęść obszaru wód morskich★★★
FAŁDAzmarszczenie płaszczyzny★★
FAŁDYzmarszczenia płaszczyzny★★
POŁAĆczęść jakiegoś obszaru; szmat★★★
PODBÓJopanowanie jakiegoś obszaru★★★
ANEKSJAzajęcie obszaru innego państwa★★
APELACJAgwarancja pochodzenia wina z wyznaczonego obszaru★★★★★Mirasisko
EKSKLAWAczęść państwa położona w oddzieleniu od głównego obszaru★★★★★kolor40
INGRESJAzalanie niewielkiego obszaru lądu przez morze★★★★★bachaku1
ALLOCHTONosoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru★★★★bachaku1
PARCELACJApodział większego obszaru gruntów na mniejsze★★★bachaku1
FIZJOGRAFIAcharakterystyka warunków naturalnych danego obszaru★★★★★sylwek
WYRÓWNYWANIEkorekcja płaszczyzny★★★
PÓŁPŁASZCZYZNAprosta i część płaszczyzny po jednej jej stronie★★★★wjanek
WYRAZdawn. ekspresja★★★★mariola1958
BALOTdawn. głosowanie za pomocą kulek★★★★mariola1958
?odwet dawniej