Słownik Określeń Krzyżówkowych

rysunek obszaru w skali

TrudnośćAutor
PLAN★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ZONAczęść większego obszaru★★★
AKWENczęść obszaru wód morskich★★★
POŁAĆczęść jakiegoś obszaru; szmat★★★
WSKAZkreska na skali suwmiarki★★★
KWARTAczwarty stopień skali muzycznej★★★
KWINTApiąty stopień skali muzycznej★★
OKTAWAo skali w La Skali★★★★sylwek
PODBÓJopanowanie jakiegoś obszaru★★★
SEKSTAszósty stopień skali muzycznej★★
TERCJAtrzeci stopień skali muzycznej★★★
ANEKSJAzajęcie obszaru innego państwa★★
SEKUNDAdrugi stopień skali muzycznej★★
SEPTYMAsiódmy stopień skali muzycznej★★
APELACJAgwarancja pochodzenia wina z wyznaczonego obszaru★★★★★Mirasisko
EKSKLAWAczęść państwa położona w oddzieleniu od głównego obszaru★★★★★kolor40
INGRESJAzalanie niewielkiego obszaru lądu przez morze★★★★★bachaku1
SPŁACHEĆdawn. fragment jakiegoś obszaru, jakiejś płaszczyzny★★★★roberth17
ALLOCHTONosoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru★★★★bachaku1
PARCELACJApodział większego obszaru gruntów na mniejsze★★★bachaku1
FIZJOGRAFIAcharakterystyka warunków naturalnych danego obszaru★★★★★sylwek
SCHEMATrysunek obrazujący działanie urządzenia★★★
RYTrysunek rylcem★★★
?znak na korze drzewa