Słownik Określeń Krzyżówkowych

rysunek obszaru w skali

TrudnośćAutor
  • P
  • L
  • A
  • N
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ZONAczęść większego obszaru
ZONAz obszaru wydzielona
ZONAczęść obszaru; strefa
ZONAobszar wydzielony z większego obszaru w krzyżówce Panorama dnia 2014-07-30
AKWENczęść obszaru wód morskich
AKWENczęść obszaru wodnego
POŁAĆczęść jakiegoś obszaru; szmat w krzyżówce Panorama dnia 2019-03-03
POŁAĆduża część jakiegoś obszaru
OKTAWAo skali w La Skali
sylwek
PODBÓJopanowanie jakiegoś obszaru
TERCJAtrzeci stopień skali muzycznej
ANEKSJAzajęcie obszaru innego państwa w krzyżówce Panorama dnia 2014-02-24
SEPTYMAsiódmy stopień skali muzycznej w krzyżówce Panorama dnia 2020-06-15
APELACJAgwarancja pochodzenia wina z wyznaczonego obszaru
Mirasisko
EKSKLAWAczęść państwa położona w oddzieleniu od głównego obszaru w krzyżówce Klasyka 22
kolor40
INGRESJAzalanie niewielkiego obszaru lądu przez morze
bachaku1
SPŁACHEĆdawn. fragment jakiegoś obszaru, jakiejś płaszczyzny
roberth17
ALLOCHTONosoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru
bachaku1
PARCELACJApodział większego obszaru gruntów na mniejsze
bachaku1
FIZJOGRAFIAcharakterystyka warunków naturalnych danego obszaru
sylwek
SCHEMATrysunek obrazujący działanie urządzenia
RYTrysunek rylcem