Słownik Określeń Krzyżówkowych

odwoływanie się do faktów wcześniejszych

TrudnośćAutor
RETROSPEKCJA★★★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
FALEna nich unosi się surfer★★
SERIAciąg faktów★★★
EMPLOIrole, w których specjalizuje się aktor★★★
GRDYKArusza się pod brodą★★★
ANALIZAbadanie faktów★★★
TRASZKAwybiera się na gody do wody★★★★sylwek
DEDUKCJAHolmesowska analiza faktów★★★sylwek
MATERIAŁzbiór faktów dla reportera★★★
POLITYKAfaktów dokonanych★★★
REPORTAŻżywy opis zdarzeń i faktów★★★
EWIDENCJArejestracja faktów★★★sylwek
PARALITYKma problemy z poruszaniem się★★★
AKOMODACJAprzystosowanie się oka★★★
APELOWANIEodwoływanie się do ludzkiej wrażliwości★★★mariola1958
HEURYSTYKAzdolność wykrywania nowych faktów i związków między nimi★★★★emilla25
KOJARZENIE... faktów, pojmowanie★★★
RĘCZNICZEKniewielki do wycierania się★★★
AKATALEPSJAniezdolność do rozpoznawania i rozumienia faktów★★★★★Gorol
FAKTOGRAFIAopisywanie zdarzeń rzeczywistych, faktów★★★sylwek
KONFABULACJAopowiadanie zmyślonych faktów★★bachaku1
APELANTodwołuje się od wyroku★★★
APELOWANIEodwoływanie się do ludzkiej wrażliwości★★★mariola1958
?skrzydlata bogini