Słownik Określeń Krzyżówkowych

... faktów, pojmowanie

TrudnośćAutor
KOJARZENIE★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SERIAciąg faktów★★★
ANALIZAbadanie faktów★★★
DEDUKCJAHolmesowska analiza faktów★★★sylwek
MATERIAŁzbiór faktów dla reportera★★★
POLITYKAfaktów dokonanych★★★
REPORTAŻżywy opis zdarzeń i faktów★★★
EWIDENCJArejestracja faktów★★★sylwek
HEURYSTYKAzdolność wykrywania nowych faktów i związków między nimi★★★★emilla25
ROZUMIENIEpojmowanie★★★
AKATALEPSJAniezdolność do rozpoznawania i rozumienia faktów★★★★★Gorol
FAKTOGRAFIAopisywanie zdarzeń rzeczywistych, faktów★★★sylwek
KONFABULACJAopowiadanie zmyślonych faktów★★bachaku1
RETROSPEKCJAodwoływanie się do faktów wcześniejszych★★★★bachaku1
POLITYKAfaktów dokonanych★★★
WYCIECZKIfakultatywne na wakacjach★★★
?łagodzi tarcie