Słownik Określeń Krzyżówkowych

rejestracja faktów

TrudnośćAutor
EWIDENCJA★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
WPISrejestracja w krzyżówce Panorama dnia 2018-02-11★★★
SERIAciąg faktów★★★
AKCESJAprzyjmowanie i rejestracja materiału wpływającego do biblioteki★★★★★pawelboy
ANALIZAbadanie faktów★★★
DEDUKCJAHolmesowska analiza faktów w krzyżówce Panorama dnia 2018-01-17★★★sylwek
MATERIAŁzbiór faktów dla reportera★★★
POLITYKAfaktów dokonanych w krzyżówce Frazeologia-09★★★
REPORTAŻżywy opis zdarzeń i faktów★★★
EWIDENCJArejestracja faktów w krzyżówce Panorama dnia 2014-12-11★★★sylwek
HEURYSTYKAzdolność wykrywania nowych faktów i związków między nimi★★★★emilla25
KOJARZENIE... faktów, pojmowanie★★★
AKATALEPSJAniezdolność do rozpoznawania i rozumienia faktów★★★★★Gorol
FAKTOGRAFIAopisywanie zdarzeń rzeczywistych, faktów★★★sylwek
KONFABULACJAopowiadanie zmyślonych faktów★★bachaku1
RETROSPEKCJAodwoływanie się do faktów wcześniejszych★★★★bachaku1
WPISrejestracja w krzyżówce Panorama dnia 2018-02-11★★★
TABLICArejestracyjna z przodu i z tyłu
?arabskie nakrycie głowy