Słownik Określeń Krzyżówkowych

żywy opis zdarzeń i faktów

TrudnośćAutor
REPORTAŻ★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
HOPAKżywy ludowy taniec ukraiński★★★★
MAZURżywy polski taniec ludowy★★★
SERIAciąg faktów★★★
ISTOTAkażdy żywy organizm★★★
KAMIEŃw żywy można kląć★★★sashenka7
USTRÓJżywy organizm★★★
ANALIZAbadanie faktów★★★
DEDUKCJAHolmesowska analiza faktów★★★sylwek
KRZESANYżywy podhalański taniec ludowy★★★★
MATERIAŁzbiór faktów dla reportera★★★
POLITYKAfaktów dokonanych★★★
EWIDENCJArejestracja faktów★★★sylwek
HEURYSTYKAzdolność wykrywania nowych faktów i związków między nimi★★★★emilla25
KOJARZENIE... faktów, pojmowanie★★★
AKATALEPSJAniezdolność do rozpoznawania i rozumienia faktów★★★★★Gorol
FAKTOGRAFIAopisywanie zdarzeń rzeczywistych, faktów★★★sylwek
DROBNOUSTRÓJorganizm żywy widoczny tylko pod mikroskopem★★★
KONFABULACJAopowiadanie zmyślonych faktów★★bachaku1
RETROSPEKCJAodwoływanie się do faktów wcześniejszych★★★★bachaku1
MIKROORGANIZMorganizm żywy widoczny tylko pod mikroskopem★★★
HOPAKżywy ludowy taniec ukraiński★★★★
USTRÓJżywy organizm★★★
?garaż dla samochodów