Słownik Określeń Krzyżówkowych

odwołuje się od wyroku

TrudnośćAutor
APELANT★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BARTR. Gonera w filmie "Trzy dni bez wyroku"★★★★mariola1958
CELAlokum po wyrokudusia_str
OSĄDksiążkowe określenie wyroku, oceny★★★
GLOSAnaukowy komentarz do wyroku★★★
ANANASzapuszkowany bez wyroku★★★denwerek_m
KASACJAuchylenie wyroku sądu★★★bachaku1
KURATORsprawuje dozór z wyroku sądu★★★
MNISZKAzamknięta w celi bez wyroku★★★sylwek
ROZŁĄKAoddzielenie od bliskich★★★
SKAZANAkryminalistka po wyroku★★★
SKAZANYpo wyroku za kratkami★★★
WYDANIEksiążki, opinii lub wyroku★★★oona
APELACJAodwołanie od wyroku sądowego★★★
ABROGACJAanulowanie ustawy, przepisu prawnego lub wyroku★★★★★eliza
EGZEKUCJAwykonanie wyroku śmierci★★★
EGZEKUTORwykonawca wyroku★★★bachaku1
SKAZANIECczeka na wykonanie wyroku★★★
ORZECZENIEczęść zdania lub wydanie wyroku★★oona
ABROGOWANIEodwołanie ustawy, przepisu prawnego, wyroku★★★★eliza
ZAWIESZENIEwyroku nie na gwoździu★★★eliza
APELANTodwołał się od wyroku★★★
RETROSPEKCJAodwoływanie się do faktów wcześniejszych★★★★bachaku1
?chrust leśny