Słownik Określeń Krzyżówkowych

część zdania określająca rzeczownik

TrudnośćAutor
ATRYBUT★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BROKnazwa określająca drobny śrut★★★mariola1958
MOWAjej częścią rzeczownik★★
FRAZAjest częścią zdania muz.★★★
SŁOWOskładowa część zdania★★★
EPITETokreśla rzeczownik★★★
KROPKAna końcu zdania★★★
LITERAwielka na początku zdania
WAGOWApracownica określająca ciężar towarów★★★★
WYRAZYskładniki zdania★★★
ZAIMEKmoże zastąpić i rzeczownik i liczebnik i przymiotnik★★★jomitoka
ORBITALfunkcja określająca stan elekronu w atomie★★★★★bachaku1
PODMIOTgłówna część zdania★★
APELATYWrzeczownik pospolity★★★★★mariola1958
LICENCJAregulacja prawna określająca warunki wykorzystania np. programu★★★★eliza
GERUNDIUMrzeczownik odczasownikowy★★★★★dzejdi
DESKRYPTORstruktura danych określająca inną strukturę★★★★eliza
GŁOSOWANIEsposób wyboru dominującego zdania★★
OKOLICZNIKczęść zdania określająca czasownik★★★
ORZECZENIEczęść zdania★★★
WSPÓŁCZYNNIKwielkość fizyczna określająca jakąś właściwość★★★eliza
OKOLICZNIKczęść zdania określająca czasownik★★★
PRZYDAWKAczęść zdania, określenie rzeczownika★★★
?próg skalny