Słownik Określeń Krzyżówkowych

część zdania określająca czasownik

TrudnośćAutor
OKOLICZNIK★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BROKnazwa określająca drobny śrut★★★mariola1958
MOWAjej częścią czasownik★★★
FRAZAjest częścią zdania muz.★★★
SŁOWOskładowa część zdania★★★
KROPKAna końcu zdania★★★
LITERAwielka na początku zdania
WAGOWApracownica określająca ciężar towarów★★★★
WYRAZYskładniki zdania★★★
ZDANIEw nim czasownik★★
ATRYBUTczęść zdania określająca rzeczownik★★eliza
ORBITALfunkcja określająca stan elekronu w atomie★★★★★bachaku1
PODMIOTgłówna część zdania★★
CZYNNOŚĆokreślana przez czasownik★★★jomitoka
IMIESŁÓWniby czasownik a jakiś taki przymiotnikowy★★★jomitoka
LICENCJAregulacja prawna określająca warunki wykorzystania np. programu★★★★eliza
DESKRYPTORstruktura danych określająca inną strukturę★★★★eliza
GŁOSOWANIEsposób wyboru dominującego zdania★★
ORZECZENIEczęść zdania★★★
PRZYMIOTNIKobok niego czasownik★★
WSPÓŁCZYNNIKwielkość fizyczna określająca jakąś właściwość★★★eliza
FRAZAczęść zdania muz.★★★
ATRYBUTczęść zdania określająca rzeczownik★★eliza
?chroni głowę