Słownik Określeń Krzyżówkowych

regulacja prawna określająca warunki wykorzystania np. programu

TrudnośćAutor
LICENCJA★★★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ATUTargument do wykorzystania★★★
BROKnazwa określająca drobny śrut★★★mariola1958
NOTAprawna, ale nie porada★★★
WADAprawna lub postawy★★★
OSOBAprawna lub fizyczna★★★
ODZYSKczęść odpadów do wtórnego wykorzystania★★★Anczosek
PIĘŚCIdo wykorzystania na ringu★★★dzejdi
WAGOWApracownica określająca ciężar towarów★★★★
ATRYBUTczęść zdania określająca rzeczownik★★eliza
ORBITALfunkcja określająca stan elekronu w atomie★★★★★bachaku1
BACKPORTpoprawka programu komputerowego przeniesiona na starszą wersję programu★★★★sylwian
FUNDACJAforma prawna organizacji pozarządowej★★★
KLAUZULA... sumienia, szczególna regulacja prawna w KEL★★★★★Wattaru
DESKRYPTORstruktura danych określająca inną strukturę★★★★eliza
OKOLICZNIKczęść zdania określająca czasownik★★★
NASTROJENIEregulacja strun★★★
UNORMOWANIEregulacja★★★
ZARZĄDZENIEregulacja★★★
UREGULOWANIEregulacja★★★
WSPÓŁCZYNNIKwielkość fizyczna określająca jakąś właściwość★★★eliza
UREGULOWANIEregulacja★★★
NASTROJENIEregulacja strun★★★
?strój górniczy