Słownik Określeń Krzyżówkowych

jest częścią zdania muz.

TrudnośćAutor
FRAZA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CZĘŚĆzdania lub wspólna★★★
RACJAsłuszność własnego zdania★★★
RACJEdowodzą twojego zdania★★★
SŁOWOskładowa część zdania★★★
TAKTYzdania do zaśpiewania★★★★sylwek
KROPKAna końcu zdania★★★
LITERAwielka na początku zdania
WYRAZYskładniki zdania★★★
ANALIZAlogiczny rozbiór zdania★★★
PODMIOTgłówna część zdania★★
ROZBIÓRlogiczny lub gramatyczny zdania★★★
GRAMATYKspec od rozkładu zdania★★★
REWERSJAprzestawny szyk zdania stosowany w retoryce antycznej★★★★★mariola1958
SKŁADNIAukład, budowa zdania★★★
PRZYDAWKAczęść zdania, określenie rzeczownika★★★
GŁOSOWANIEsposób wyboru dominującego zdania★★
OKOLICZNIKczęść zdania określająca czasownik★★★
ORZECZENIEczęść zdania★★★
POTAKIWACZnie ma własnego zdania★★★galapagos1234
RÓWNOWAŻNIK... zdania, bez formy osobowej orzeczenia★★★wjanek
NAWAjest częścią kościoła★★★
ŁAWNIKjest członkiem sądu★★★
?prosty megafon