Słownik Określeń Krzyżówkowych

składniki zdania

TrudnośćAutor
WYRAZY★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SUMAna nią składają się składniki★★★jomitoka
FRAZAjest częścią zdania muz.★★★
SŁOWOskładowa część zdania★★★
KROPKAna końcu zdania★★★
LITERAwielka na początku zdania
LITERYskładniki abecadła★★★
GONIDIAglony, składniki porostów★★★★★mariola1958
PODMIOTgłówna część zdania★★
ADSORBERurządzenie oddzielające składniki z mieszaniny gazowej lub ciekłej★★★★eliza
ATMOLIZArozdzielanie mieszaniny gazów na składniki★★★★★mariola1958
ELEMENTYskładniki
KOENZYMYskładniki enzymów złożonych★★★★★
TŁUSZCZEwysokoenergetyczne składniki pokarmowe★★
WEGANIZMdieta eliminująca mięso i wszystkie składniki pochodzenia zwierzęcego★★★Xsamael
EKOSYSTEMbiocenoza i biotop to jego składniki★★★jomitoka
INWENTARZstan posiadania, trwałe składniki majątku★★★bachaku1
PRZECINEKdzieli składniki zdania★★dzejdi
GŁOSOWANIEsposób wyboru dominującego zdania★★
ORZECZENIEczęść zdania★★★
INGREDIENCJEskładniki potraw lub napojów★★★★bachaku1
INGREDIENCJEskładniki potraw lub napojów★★★★bachaku1
PROPORCJAskładników w pierniku★★★★sylwek
?tworzy burzany