Słownik Określeń Krzyżówkowych

nauka zajmująca się badaniem warunków pracy

TrudnośćAutor
 • E
 • R
 • G
 • O
 • N
 • O
 • M
 • I
 • A
bachaku1
 • A
 • N
 • T
 • R
 • O
 • P
 • O
 • T
 • E
 • C
 • H
 • N
 • I
 • K
 • A
draakhan
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BIOMETRIAnauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów żywych
ddexterr
ARABISTYKAnauka zajmująca się badaniem krajów arabskich w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-10
mariola1958
BIOMETRYKAnauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów żywych w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-07
ddexterr
FAUNISTYKAnauka zajmująca się badaniem fauny
bachaku1
FENOGRAFIAnauka zajmująca się badaniem recepcji oddziaływania utworów literackich
sylwek
HIPNOLOGIAnauka zajmująca się badaniem stanu hipnozy
sylwek
HYDROLOGIAnauka zajmująca się badaniem wód
Marian7_2008
SYNDOLOGIAnauka zajmująca się badaniem całunu turyńskiego
galapagos1234
BIOEKOLOGIAnauka zajmująca się badaniem biocenoz
sylwek
DOLOROLOGIAnauka zajmująca się badaniem bólu, algezjologia
sylwek
MALAKOLOGIAnauka zajmująca się badaniem mięczaków
eliza
MINERALOGIAnauka zajmująca się badaniem minerałów
mariola1958
SPELEOLOGIAnauka zajmująca się badaniem jaskiń
bachaku1
ALGEZJOLOGIAnauka zajmująca się badaniem bólu, dolorologia
sylwek
NEOFILOLOGIAnauka zajmująca się badaniem literatur i języków nowożytnych
bachaku1
SEJSMOGRAFIAnauka zajmująca się badaniem trzęsień ziemi
bachaku1
ADAPTACYJNOŚĆzdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków
eliza
MALAKOZOOLOGIAnauka zajmująca się badaniem mięczaków
eliza
OCEANOTECHNIKAnauka zajmująca się badaniem zasobów i bogactw oceanów
Gorol
BIOGEOCENOLOGIAnauka zajmująca się badaniem świata organicznego jako złożonego
eliza
SEJSMOGRAFIAnauka zajmująca się badaniem trzęsień ziemi
bachaku1
HYDROLOGIAnauka zajmująca się badaniem wód
Marian7_2008