Słownik Określeń Krzyżówkowych

ogół metod pomiarów temper. krzepn.

TrudnośćAutor
  • K
  • R
  • I
  • O
  • M
  • E
  • T
  • R
  • I
  • A
dzejdi
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
PEDAGOGspec od metod kształcenia
OPTIMETRczujnik optyczno-mechaniczny do pomiarów długości
mariola1958
PALPACJAjedna z metod badania lekarskiego
eliza
ŻYROTRONprzyrząd służący do pomiarów prędkości kątowej
pawelboy
BARYMETRIAokreślenie ciężaru zwierząt hodowlanych za pomocą odpowiednich pomiarów
sylwek
CEROMETRIAjedna z metod miareczkowania
sylwek
MIERNICTWOtechniki dokonywania pomiarów
mariola1958
OBSTRUKCJAbierny opór przy użyciu dozwolonych prawem metod
galapagos1234
OSCYLOSKOPprzyrząd do pomiarów elektrycznych
Cieszygor
RADYKALIZMskrajność poglądów, metod postępowania
irbisp
TELEMETRIAdokonywanie pomiarów na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych
Marian7_2008
TELEMETRIAprzekazywanie wyników pomiarów za pomocą fal elektromagnetycznych w krzyżówce Panorama dnia 2011-09-26
Marian7_2008
AKCJONARIATpracowniczy - jedna z metod prywatyzacji
dzejdi
REPROGRAFIAogół metod i środków do sporządzania kopii dokumentów
eliza
TACHIMETRIAmetoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
eliza
TACHYMETRIAmetoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
eliza
KOLORYMETRIAmetoda analizy chem., należąca do metod spektralnych
eliza
STERYLIZACJAjedna z metod utrwalania żywności
bachaku1
ELEKTROGRAFIApoligr. jedna z metod wytwarzania kopii
eliza
KOMPARATYWIZMstosowanie metod porównawczych w badaniach w krzyżówce Długie-wyrazy-57
REPROGRAFIAogół metod i środków do sporządzania kopii dokumentów
eliza
POPULACJAogół mieszkańców