Słownik Określeń Krzyżówkowych

aparat do pomiarów topograficznych

TrudnośćAutor
  • O
  • R
  • O
  • G
  • R
  • A
  • F
eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AMIpolski aparat fotograficzny w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-18
AMInasz dawny aparat fotograficzny
AMBUaparat do sztucznego oddychania w krzyżówce Panorama dnia 2020-08-19
REPERpunkt o znanej wysokości, stanowiący podstawę pomiarów niwelacyjnych w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-19
eliza
SMIENArosyjski aparat foto w krzyżówce Panorama dnia 2020-09-02
DIASKOPaparat projekcyjny w krzyżówce Panorama dnia 2020-03-15
DIASKOPaparat projekcyjny do przezroczy
OPTIMETRczujnik optyczno-mechaniczny do pomiarów długości
mariola1958
ŻYROTRONprzyrząd służący do pomiarów prędkości kątowej
pawelboy
SATURATORaparat z wodą sodową
BARYMETRIAokreślenie ciężaru zwierząt hodowlanych za pomocą odpowiednich pomiarów
sylwek
KRIOMETRIAogół metod pomiarów temper. krzepn.
dzejdi
MIERNICTWOtechniki dokonywania pomiarów
mariola1958
OSCYLOSKOPprzyrząd do pomiarów elektrycznych
Cieszygor
TELEMETRIAdokonywanie pomiarów na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych
Marian7_2008
TELEMETRIAprzekazywanie wyników pomiarów za pomocą fal elektromagnetycznych w krzyżówce Panorama dnia 2011-09-26
Marian7_2008
ASTROLABIUMdawny przyrząd astr. do pomiarów wysokości ciał niebieskich
ddexterr
MAGNETOGRAFprzyrząd do pomiarów słonecznego pola magnetycznego
psergio
TACHIMETRIAmetoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
eliza
TACHYMETRIAmetoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
eliza
ECHOSKOPaparat do obserwacji na ekranie czynności serca
bachaku1
FOTOTELEGRAFaparat do przesyłania obrazów nieruchomych na odległość
bachaku1