Słownik Określeń Krzyżówkowych

spec od metod kształcenia

TrudnośćAutor
PEDAGOG★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETYKspec od obyczajowości★★★
RETORspec od oracji★★★
ENOLOGspec od win★★★★★
GEOLOGspec od budowy ziemi
KYNOLOGspec od psów★★★
ASTRONOMspec od czarnych dziur★★★dzejdi
GRAMATYKspec od zasad pisowni★★★
PALPACJAjedna z metod badania lekarskiego★★★eliza
CEROMETRIAjedna z metod miareczkowania★★★★sylwek
KRIOMETRIAogół metod pomiarów temper. krzepn.★★★★★dzejdi
OBSTRUKCJAbierny opór przy użyciu dozwolonych prawem metod★★★★galapagos1234
PEKLOWANIEjedna z metod konserwacji mięsa★★denwerek_m
RADYKALIZMskrajność poglądów, metod postępowania★★★irbisp
AKCJONARIATpracowniczy - jedna z metod prywatyzacji★★★dzejdi
DIAGNOSTYKAnauka dotycząca metod badania chorych★★★sylwek
REPROGRAFIAogół metod i środków do sporządzania kopii dokumentów★★★★eliza
KOLORYMETRIAmetoda analizy chem., należąca do metod spektralnych★★eliza
STERYLIZACJAjedna z metod utrwalania żywności★★★bachaku1
ELEKTROGRAFIApoligr. jedna z metod wytwarzania kopii★★★★eliza
KOMPARATYWIZMstosowanie metod porównawczych w badaniach★★★★
KUCHMISTRZspec od medalionów★★★★dzejdi
ETYKspec od moralności★★★
?młody uparciuch