Słownik Określeń Krzyżówkowych

metoda analizy chem., należąca do metod spektralnych

TrudnośćAutor
KOLORYMETRIA★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SWOTmetoda analizy strategicznej przedsiębiorstwa★★★
AMEBYgromada należąca do pierwotniaków★★★
PRÓBKAporcja substancji do analizy★★★
PEDAGOGspec od metod kształcenia★★★
PALPACJAjedna z metod badania lekarskiego★★★eliza
BIOPOMIARmetoda określania wielkości fiz. i chem. żywych organizmów★★★★★mariola1958
CEROMETRIAjedna z metod miareczkowania★★★★sylwek
KRIOMETRIAogół metod pomiarów temper. krzepn.★★★★★dzejdi
OBSTRUKCJAbierny opór przy użyciu dozwolonych prawem metod★★★★galapagos1234
PEKLOWANIEjedna z metod konserwacji mięsa★★denwerek_m
RADYKALIZMskrajność poglądów, metod postępowania★★★irbisp
AKCJONARIATpracowniczy - jedna z metod prywatyzacji★★★dzejdi
DIAGNOSTYKAnauka dotycząca metod badania chorych★★★sylwek
REPROGRAFIAogół metod i środków do sporządzania kopii dokumentów★★★★eliza
ALKACYMETRIAobjętościowa metoda chem. analizy ilościowej★★★★eliza
STERYLIZACJAjedna z metod utrwalania żywności★★★bachaku1
DEKONSTRUKCJAmetoda analizy tekstu w celu odnalezienia utajonych sensów★★★
ELEKTROGRAFIApoligr. jedna z metod wytwarzania kopii★★★★eliza
KOMPARATYWIZMstosowanie metod porównawczych w badaniach★★★★
TIOMERKURYMETRIAmetoda chemicznej analizy miareczkowej★★★★★psergio
SPOSÓBmetoda★★★
GRAFOLOGIAmetoda analizy pisma★★★
?rekwizyt strażaka