Słownik Określeń Krzyżówkowych

odchylenia od normy

TrudnośćAutor
ANOMALIE★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETOSnormy, wartości grupy★★★
PRAWAnormy do przestrzegania★★★
PRAWOnormy, przepisy, ustawy★★★
TRAWAsurowe normy★★★
EKSCESnarusza normy; wyskok★★★
ORCZYKurządzenie sterujące służące do odchylenia statku powietrznego★★★sylwian
ZASADYobowiązujące normy postępowania★★★
NIERZĄDczyny naruszające normy obyczajowe★★★
ANOMALIAodchylenie od normy★★
DEWIACJAkąt odchylenia igły kompasu magn. od południka★★★★dzejdi
ODCHYŁKAodstępstwo od normy★★★
PRAWIDŁAistniejące przepisy, normy★★★
AMORALIZMpogląd odrzucający normy moralne i etyczne★★★oona
DEROGACJAuchylenie części normy prawnej i zastąpienie jej nową★★★★★sylwek
KRZYWIZNAliczba będąca miarą odchylenia krzywej od prostej★★★★eliza
NIHILISTAczłowiek negujący wszelkie wartości i normy★★★★oona
PRYNCYPIAkanony. normy★★★★oona
SKRĘCENIEmiara odchylenia krzywej★★★eliza
FLUKTUACJEprzypadkowe odchylenia danej wielkości fizycznej od wartości średniej★★★Mirasisko
KONTESTATORosoba kwestionująca publicznie wartości i normy społeczne★★★★oona
POŁAodchylana u fraka★★★
ANOMALIAodchylenie★★★
?sztuczny organ