Słownik Określeń Krzyżówkowych

kanony. normy

TrudnośćAutor
PRYNCYPIA★★★★oona
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETOSnormy, wartości grupy★★★
ETOSnormy obyczajowe grupy★★★
ETOSnormy, wartości jakiejś grupy★★★
ETOSnormy, obyczaje rycerzy w krzyżówce Panorama dnia 2020-05-21★★★
ETOSnormy etyczne danej grupy ludzi★★★
ETOSobyczaje, normy danej grupy ludzi★★★
ETOSnormy i wartości moralne★★★
ETOSnormy grupy ludzi★★★
ETOSnormy społeczne★★★
ETOSprzyjęte normy etyczne★★★★
ETOSnormy, obyczaje grupy★★★
PRAWOnormy, przepisy, ustawy★★★
ZASADYobowiązujące normy postępowania★★★
NIERZĄDczyny naruszające normy obyczajowe w krzyżówce Panorama dnia 2014-01-25★★★
ANOMALIAodchylenie od normy w krzyżówce Panorama dnia 2017-12-28★★
ANOMALIEodchylenia od normy w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-20★★
PRAWIDŁAistniejące przepisy, normy★★★
PRAWIDŁAprzepisy, normy★★★
NIHILISTAczłowiek negujący wszelkie wartości i normy★★★★oona
PRYNCYPIAkanony. normy★★★★oona
ŚWIĘTYkanonizowany★★★
KAPELUSZkanotier lub borsalino★★★kejbi
?działa na zanurzone ciało