Słownik Określeń Krzyżówkowych

uchylenie części normy prawnej i zastąpienie jej nową

TrudnośćAutor
  • D
  • E
  • R
  • O
  • G
  • A
  • C
  • J
  • A
sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
NIPnumer nadawany osobie fizycznej lub prawnej w krzyżówce Panorama dnia 2019-04-14
UNIKuchylenie się w krzyżówce Panorama dnia 2017-03-15
UNIKuchylenie się boksera przed ciosem
UNIKuchylenie się na ringu
RADCApracuje w kancelarii prawnej
WIANOna nową drogę jej dano
sylwek
WYRĘKAzastąpienie kogoś w pracy
ZMIANAzastąpienie czegoś innym w krzyżówce Panorama dnia 2013-07-15
FANATYKpo części fantasta, po części pragmatyk
sylwek
KASACJAuchylenie wyroku sądu
bachaku1
WYMIANAzastąpienie starej rzeczy nową
ABOLICJA... bezwarunkowa, powoduje natychmiastowe uchylenie karalności
Wattaru
DYSPENSAzgoda na uchylenie prawa kanonicznego w krzyżówce Chrześcijaństwo-16
SERWITUTsłużebność w terminologii prawnej
EUFEMIZMYzłagodzenia niestosownych słów i zastąpienie ich mniej kontrowersyjnymi w krzyżówce Język polski 09
jomitoka
WYRĘCZANIEzastąpienie kogoś w pracy
KONSTYTUCJAustawa o najwyższej mocy prawnej
Wattaru
KONWALIDACJAnadanie mocy prawnej ex post
sylwek
MECHANIZACJAzastąpienie pracy ręcznej pracą maszyn
bachaku1
UPRAWOMOCNIENIEnadanie mocy prawnej
galapagos1234
RĄBEKuchylany tajemnicy
UNIKuchylenie się w krzyżówce Panorama dnia 2017-03-15