Słownik Określeń Krzyżówkowych

odchylenie od normy

TrudnośćAutor
ANOMALIA★★
ABERRACJA★★★★dzejdi
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETOSnormy, wartości grupy★★★
SKOSodchylenie muru od pionu★★★
UNIKodchylenie tułowia w boksie★★★
PRAWOnormy, przepisy, ustawy★★★
TRAWAsurowe normy★★★
ZASADYobowiązujące normy postępowania★★★
AWANTAŻodchylenie kolby broni od osi lufy★★★★★dzejdi
EKSKURSodchylenie, odstąpienie od tematu★★★★bachaku1
NIERZĄDczyny naruszające normy obyczajowe★★★
ABDUKCJAodchylenie kończyny od osi ciała★★★
ANOMALIEodchylenia od normy★★
KWADRANTwyznacza odchylenie od pionu★★★
PRAWIDŁAistniejące przepisy, normy★★★
REMEDIUMdopuszczalne odchylenie od przepisowych wymiarów★★★Mirasisko
AKSJOMETRprzyrząd pokazujący w stopniach odchylenie steru statku wodnego★★★★★bachaku1
AMPLITUDAodchylenie★★★
NIHILISTAczłowiek negujący wszelkie wartości i normy★★★★oona
PRYNCYPIAkanony. normy★★★★oona
NIENORMALNOŚĆodchylenie, dewiacja★★★irbisp
NIEPRAWIDŁOWOŚĆanomalia, odchylenie★★★
SKOSodchylenie muru od pionu★★★
EKSKURSodchylenie, odstąpienie od tematu★★★★bachaku1
?poświęcony olej