Słownik Określeń Krzyżówkowych

normy i wartości moralne

TrudnośćAutor
  • E
  • T
  • O
  • S
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETOSnormy, wartości grupy
ETOSnormy, wartości jakiejś grupy
ETOSnormy, wartości danej grupy ludzi w krzyżówce Panorama dnia 2018-11-24
ETOSwartości i normy postępowania
ETYKpropaguje zasady moralne w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-25
MĘKAdotkliwe cierpienie fizyczne lub moralne
AGADAczęść Talmudu obejmująca legendy, opowiadania, pouczenia moralne
emilla25
BAGNOmoralne też wciąga
dzejdi
CREDOpoglądy, np. moralne
CYNIKjawnie lekceważy zasady moralne
ETYKAnormy moralne w krzyżówce Panorama dnia 2019-09-11
jomitoka
OSTOJAmoralne oparcie; podpora w krzyżówce Panorama dnia 2018-05-29
STRATYszkody moralne
MORALIZMpogląd uznający wartości moralne za najważniejsze w życiu w krzyżówce Panorama dnia 2015-08-13
bachaku1
SKRUPUŁYmoralne wątpliwości
NIHILISTAczłowiek negujący wszelkie wartości i normy
oona
AMORALISTAlekceważy zasady moralne
dzejdi
IMPERATYWYnakazy, normy moralne w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-18
jomitoka
KONTESTATORosoba kwestionująca publicznie wartości i normy społeczne
oona
DEMORALIZACJArozprężenie moralne
McGremlin
ETOSnormy grupy społecznej w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-11
dusia_str
ZASADYnormy laboratoryjne w krzyżówce Ukryta gadzina 13
jomitoka