Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem moralne oparcie; podpora: