Słownik Określeń Krzyżówkowych

metoda chemicznej analizy miareczkowej

TrudnośćAutor
TIOMERKURYMETRIA★★★★★psergio
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KREWpobierana z żyły do analizy★★★
SWOTmetoda analizy strategicznej przedsiębiorstwa★★★
CAŁKApojęcie z analizy matematycznej★★★
WYMAZpróbka do analizy med.★★★
YPRESmiasto w Belgii, słynne z użycia broni chemicznej★★★
LIBIDOtermin z analizy Freuda★★★
PRÓBKAporcja substancji do analizy★★★
NADANIEadenina po reakcji chemicznej★★★★sylwek
PRODUKTpowstaje w wyniku reakcji chemicznej★★★Mirasisko
SYNTEZAprzeciwieństwo analizy★★★
WINIDURtwardy polichlorek winylu, tworzywo o dużej odporności chemicznej★★★★★eliza
FTALEINAbarwnik syntetyczny stosowany jako wskaźnik w analizie chemicznej★★★★eliza
MIEDZIANśrodek do chemicznej ochrony roslin★★★
REAGENTYsubstraty i produkty reakcji chemicznej★★★Mirasisko
SUBSTRATbierze udział w reakcji chemicznej★★★
GRAFOLOGIAmetoda analizy pisma★★★
UBICHINONYnazwa benzochinonów o podobnej budowie chemicznej★★★★★Valdenburg
ALKACYMETRIAobjętościowa metoda chem. analizy ilościowej★★★★eliza
KOLORYMETRIAmetoda analizy chem., należąca do metod spektralnych★★eliza
DEKONSTRUKCJAmetoda analizy tekstu w celu odnalezienia utajonych sensów★★★
INKASOmetoda bezgotówkowych rozliczeń★★★bachaku1
PUNCOWANIEMetoda cyzelowania wyrobów metalowych.★★★★★Xsamael
?kraina koło podhala