Słownik Określeń Krzyżówkowych

zrównanie pow. Ziemi na skutek procesów denudacji

TrudnośćAutor
GRADACJA★★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CYKLszereg procesów★★★
ABIOZAcałkowite zatrzymanie procesów życiowych★★★★mariola1958
DZIEŁOefekt jakichś procesóweliza
PITAWALzbiór sprawozdań z procesów kryminalnych★★★★★emilla25
SKALICEforma terenu powstała w wyniku oddziaływania procesów erozji★★★★mariola1958
SORPCJAkażdy z procesów pochłaniania★★★★Marian7_2008
TROFIKAzespół procesów fizjologicznych★★★★Marian7_2008
BIOFIZYKzajmuje się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych★★★mariola1958
BIORYTMYwahania intensywności procesów biologicznych★★★mariola1958
SYNTETYKprodukt otrzymywany syntetycznie podczas procesów chemicznych★★★dusia_str
BIOFIZYKAnauka badająca podstawy procesów w organizmach żywych★★★eliza
JARYZACJAogół procesów biochem. zachodzących u roślin ozimych★★★★★Ger-Kaz
BLOKOWANIEzapobieganie niepożądanemu przebiegowi procesów★★★eliza
FLUKTUACJAzmiany w nasileniu procesów, zjawisk★★★★bachaku1
EKWINOKCJUMrównonoc, zrównanie dnia i nocy★★★
METAMORFIZMzespół procesów prowadzący do przeobrażenia skał★★★Martusia84
SYNCHRONIZMzbieżność w czasie procesów, zjawisk★★★eliza
BIOGEOCHEMIAbada krążenie pierwiastków chem. pod wpływem procesów życiowych★★★★eliza
EGALITARYZACJAzrównanie, ujednolicenie★★★★★bachaku1
NEUROCYBERNETYKAanaliza procesów przetwarzania informacji i sterowania układów nerwowych★★★eliza
MĘCZYDUSZAzrzędzi bez umiaru★★★dzejdi
EGALITARYZACJAzrównanie, ujednolicenie★★★★★bachaku1
?na początku jury