Słownik Określeń Krzyżówkowych

wahania intensywności procesów biologicznych

TrudnośćAutor
BIORYTMY★★★mariola1958
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CYKLszereg procesów★★★
ABIOZAcałkowite zatrzymanie procesów życiowych★★★★mariola1958
DZIEŁOefekt jakichś procesóweliza
SEJSZEwahania poziomu wody★★★★eliza
PITAWALzbiór sprawozdań z procesów kryminalnych★★★★★emilla25
SKALICEforma terenu powstała w wyniku oddziaływania procesów erozji★★★★mariola1958
SORPCJAkażdy z procesów pochłaniania★★★★Marian7_2008
TROFIKAzespół procesów fizjologicznych★★★★Marian7_2008
BIOFIZYKzajmuje się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych★★★mariola1958
GRADACJAzrównanie pow. Ziemi na skutek procesów denudacji★★★★★sylwek
MIKROTOMprecyzyjny przyrząd do cięcia preparatów biologicznych★★★★corvin12
ROZTERKIwahania przed podjęciem decyzji★★★
BIOFIZYKAnauka badająca podstawy procesów w organizmach żywych★★★eliza
JARYZACJAogół procesów biochem. zachodzących u roślin ozimych★★★★★Ger-Kaz
BLOKOWANIEzapobieganie niepożądanemu przebiegowi procesów★★★eliza
METAMORFIZMzespół procesów prowadzący do przeobrażenia skał★★★Martusia84
BIOGEOCHEMIAbada krążenie pierwiastków chem. pod wpływem procesów życiowych★★★★eliza
HYLOBIOLOGIAnauka o leśnych zespołach biologicznych★★★★★sylwek
BIOKATALIZATORYsubstancje regulujące przebieg reakcji biologicznych★★★★draakhan
NEUROCYBERNETYKAanaliza procesów przetwarzania informacji i sterowania układów nerwowych★★★eliza
SZALEwahające się części wagi★★★
SEJSZEwahania poziomu wody★★★★eliza
?uczestnik procesu