Słownik Określeń Krzyżówkowych

efekt jakichś procesów

TrudnośćAutor
DZIEŁOeliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CYKLszereg procesów★★★
ARENAmiejsce jakichś zdarzeń★★★
FRUKTdawniej efekt jakichś działań★★★★Weruska61
TERENarena jakichś wydarzeń★★★sylwek
TRYBUTcoś poświęconego w imię jakichś wartości★★★★kjersti
IDEOLOGzagorzały obrońca jakichś poglądów★★★
PITAWALzbiór sprawozdań z procesów kryminalnych★★★★★emilla25
SKALICEforma terenu powstała w wyniku oddziaływania procesów erozji★★★★mariola1958
AGITATORpropagator jakichś idei★★★
BIOFIZYKzajmuje się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych★★★mariola1958
BIORYTMYwahania intensywności procesów biologicznych★★★mariola1958
FANATYZMżarliwość w wyznawaniu jakichś idei★★★
GRADACJAzrównanie pow. Ziemi na skutek procesów denudacji★★★★★sylwek
GŁOSICIELpropagator jakichś idei★★★mariola1958
JARYZACJAogół procesów biochem. zachodzących u roślin ozimych★★★★★Ger-Kaz
PROCEDURAsposób, tryb załatwiania jakichś spraw★★★bachaku1
PROPAGANDAsposób manipulowania ludźmi w celu osiągnięcia jakichś korzyści★★★oona
METAMORFIZMzespół procesów prowadzący do przeobrażenia skał★★★Martusia84
TRANSGRESJAprzekroczenie jakichś granic, np. norm moralnych★★★★★McGremlin
TROMTADRACTWOkrzykliwe głoszenie jakichś poglądów, zwłaszcza politycznych, lub wzniosłych haseł pozbawionych treści★★★★★
UROBEKefekt górniczej pracy★★★
UGODAefekt kompromisu★★★
?cześć stadionu