Słownik Określeń Krzyżówkowych

zjednoczenie, połączenie się w jedną całość

TrudnośćAutor
KONSOLIDACJA★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SOLOutwóe na jedną gitarę★★★
UNIAzjednoczenie terytoriów★★★
UNIAzjednoczenie państw★★★
BILETmoże być w jedną stronę★★★
BILETwilczy lub w jedną stronę★★★
HELENAjedną porwał Parys, drugą Bohun★★★
MONTAŻskładanie części w jedną całość★★★
NACISKna jedną oś - nie może być zbyt duży w krzyżówce Panorama dnia 2019-11-30★★★
OBRADYnie obracają się, a jednak się toczą★★★BaJo
KONCERNzjednoczenie przedsiębiorstw★★★bachaku1
ZESTRÓJharmonijne połączenie czegoś w całość★★★★bachaku1
ZSZYWKAzszyte w jedną całość numery czasopisma w krzyżówce Panorama dnia 2012-04-30★★★bachaku1
PRZECHYŁpochylenie statku na jedną z burt★★★
SCALENIEpołączenie w całość★★★
JEDNOPŁATsamolot z jedną parą skrzydeł★★★
SYNKRETYZMłączenie w jedną całość różnych elementów★★★★
UNIFIKACJAzjednoczenie★★★bachaku1
ZESPOLENIEzjednoczenie★★★
KONSOLIDACJAzjednoczenie, połączenie się w jedną całość★★bachaku1
SPRZĘGNIĘCIEpołączenie, zespolenie czegoś w pewną całość★★★oona
UNIAzjednoczenie państw★★★
KONCERNzjednoczenie przedsiębiorstw★★★bachaku1
?strój do treningu