Słownik Określeń Krzyżówkowych

połączenie w całość

TrudnośćAutor
SCALENIE★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CYKLszereg utworów tworzących całość★★★
OGÓŁcałość spraw★★★
RUNOcałość strzyży★★★
FRAZAkilka motywów muz. jako całość★★★
OBRĘBobszar stanowiący pewną całość★★★
MONTAŻskładanie detali w całość★★★
ZLEPEKcałość z różnych elementów★★★
CHAJZERprowadził "Idź na całość"★★★
FOLKLORcałość twórczości ludowej★★★
KOMPLETcałość zbioru★★★
SYNTEZAłączenie w całość★★★
ZESTRÓJharmonijne połączenie czegoś w całość★★★★bachaku1
INTELEKTcałość wiedzy; umysł★★★
SEGMENTYjednakowe elementy tworzące całość★★★
WSZYSTKOcałość★★★
MONTOWANIEskładanie elementów w całość★★★
SYNKRETYZMłączenie w jedną całość różnych elementów★★★★
CAŁOKSZTAŁTcałość★★★
KONSOLIDACJAzjednoczenie, połączenie się w jedną całość★★bachaku1
SPRZĘGNIĘCIEpołączenie, zespolenie czegoś w pewną całość★★★oona
ROZJAZDpołączenie torów★★★
SPRZĘGpołączenie wagonów★★★★mariola1958
?imienniczka szwedzkich władców